30 regels voor Olcay's triatlon – WTJ 491

En ik maar denken dat er aan een echte triathlon veel regels verbonden zijn. Inschrijven voor Olcay’s triatlon, die vanavond in Alkmaar wordt gehouden, betekent ook dat je je dient te houden aan liefst 30 regels.  Pfff, daar is wel over nagedacht. Het leek me wel geinig die regels met jullie te delen, dan weten we weer allemaal hoe het eigenlijk werkt. Anderzijds hoop ik dat we vanavond allemaal massaal gaan doneren. Vanwege die verschrikkelijke rotziekte. Geef gul!

 1. Olcay’s Marathon (verder te noemen ’triatlon’) is een initiatief van en wordt georganiseerd door KWF Kankerbestrijding (KWF), Delflandlaan 17, 1062 EA Amsterdam.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door KWF bepaald.
 3. De triatlon is een (recreatieve) sponsortriatlon zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gekwalificeerd worden.
 4. Deelname aan de triatlon is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 5. Deelnemer minimaal 18 jaar te zijn. Deelname is uitgesloten voor deelnemers jonger dan 18 jaar.
 6. Deelnemen aan de triatlon is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer. De KWF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, ongevallen, letsel- en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan de triatlon. Dit geldt ook voor schade door het afgelasten of verplaatsen van de triatlon
 7. De triatlon vergt een zware lichamelijke inspanning. Om mee te kunnen doen moeten deelnemers een uitstekende lichamelijke conditie hebben. Hun gezondheid en welbevinden is van het grootste belang. Door deel te nemen verklaart deelnemer in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de wedstrijd te volbrengen.
 8. Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
 9. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband. Een team bestaat uit 3 (drie) deelnemers.
 10. Het inschrijfgeld is per persoon € 15,- (vijftien euro) en zal, indien deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 11. De doelstelling van dit evenement is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De donaties worden besteed aan de doelstellingen van KWF Kankerbestrijding: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Daarom wordt aan iedere deelnemer gevraagd om sponsorgeld op te halen van €100,- per persoon.
 12. KWF behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de triatlon geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 13. Tijdens het fietsen is het dragen van een helm verplicht.
 14. Deelnemer dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig A-zwemdiploma, wat betreft de deelnemers die gaan zwemmen.
 15. Indien de watertemperatuur lager is dan 16 graden dan is het dragen van een wetsuit tijdens het zwemonderdeel verplicht. Bij een watertemperatuur van meer dan 22 graden is het verboden in wetsuit te zwemmen.
 16. Deelnemer is verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere weggebruikers, deelnemers, natuur en milieu.
 17. Deelnemer is verplicht een ander de ruimte te geven en zich ten allen tijde aan de verkeersregels te houden.  
 18. Passeren is alleen toegestaan indien er geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of weggebruikers.
 19. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dient deelnemer te allen tijde op te volgen. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de triatlon onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruik van een mobiele telefoon op de fiets is dus ook niet toegestaan.
 20. Deelnemer gaat ermee akkoord dat er mogelijk opnamen van hem worden gemaakt tijdens zijn deelname aan de triatlon en geeft onvoorwaardelijke toestemming aan KWF om deze opnamen te gebruiken voor het televisieprogramma ‘Marathon tegen kanker’ alsmede voor promotionele doeleinden van KWF
 21. KWF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast.
 22. Indien de triatlon wordt geannuleerd worden de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen niet gerestitueerd.
 23. Het is deelnemer niet toegestaan huisdieren mee te nemen.
 24. In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het projectteam Marathon tegen kanker van KWF.
 25. Tijdens de triatlon is het deelnemer verboden op enigerlei wijze:
  o Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  o Reclame-uitingen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van KWF;
  o Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 26. Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 27. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers ten tijde van de triatlon op medische gronden verdere deelname aan de triatlon te ontzeggen.
 28. KWF wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Deze triatlon waar de deelnemer aan meedoet is een Rookvrij evenement, waarbij niet gerookt zal worden.
 29. KWF spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te achterhalen en te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf of persoon dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
 30. Met het inschrijven voor de triatlon verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande reglement.

Het begon woensdag al om 10 uur ’s ochtends met de wandelmarathon van Bibian Mentzel. Zij wandelt samen met vele andere deelnemers 42 kilometer van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam naar het Waagplein in Alkmaar. Daar komen ze tijdens de live TV-show aan. Om 18.00 uur ging Olcay’s Gulsen van start met de triathlon tegen kanker. Er wordt eerst 40 kilometer gefietst, om 19.30 uur begint de 10 kilometer hardlopen en als het gaat schemeren gaan rond 21.00 uur de deelnemers te water voor 1500 meter zwemmen in de kanaalgracht. Inschrijven kan niet meer, aanmoedigen wel.

Sprint van Ter Aar

Van de triathlon Ter Aar ontbraken nog de uitslagen op de 1/8e afstand. Net als zes jaar geleden won Bart in ’t Velt van het Velofittriathlonteam de sprint. De immer lachende Driebergenaar klopte Rinse van den Ouweelen en Michael Groen. Annemiek Willemze, Heleen Plas en Esther Noordergraaf waren de snelste vrouwen. Kampioen van Ter Aar werden op de kwart het koppel Pascal Valentijn en Liane van Egmond. Respect voor de inmiddels ruim 70-jarige Henk Fidder die de rij sloot, maar nog altijd zijn wedstrijdjes doet. En daar zijn we maar wat blij mee.

P.s.: het zal een beetje gekke publicatieweek zijn. Zo zie je hoe onmisbaar de schakeltjes zijn op onze redactie. Ruud bereidt zich in alle rust op mooi Lanzarote voor op zijn vierde keer Ironman speakeren aldaar, Hans heeft ook zo zijn bezigheden. En ik? Ik kan misschien best aardig stukkies tikken, maar heb geen flauw benul hoe dat bij jullie terecht komt. Digibeet? Ja. Hardleers? Ook.

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.