Oud-triatleten mengen zich in NTB/NTC-kwestie: open brief aan bestuur ‘breek met het verleden!’

DONDERDAG – Dat de negatieve berichtgeving rondom triathlonsport niemand onberoerd laat, moge duidelijk zijn. Liefhebbers, beoefenaars, betrokkenen; allemaal hebben ze een rotgevoel bij de gang van zaken en een uitkomst is nog niet in zicht.

Inmiddels mengen ook een aantal oud-topatleten zich in wat we gemakshalve maar even ‘het debat’ noemen. Zij spreken hun grote bezorgdheid over de toekomst van onze sport uit en richten zich in een open brief tot het NTB-bestuur. Hierbij plaatsen we de open brief, waarvan de strekking duidelijk is: ‘breek met het verleden’. Wij van Trikipedia kunnen de strekking van het verhaal geheel onderschrijven. Complimenten bovendien aan de vijf opstellers voor hun constructieve opstelling in deze netelige kwestie.

 

OPROEP AAN HET BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND

Open brief aan het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond

Wij als oud-toptriatleten spreken onze bezorgdheid uit over de toekomst van onze mooie sport. Vanaf de zijlijn zien we een lawine aan klachten en protesten waarvan het merendeel zeer pijnlijk en persoonlijk is. Sommige van langer geleden, maar ook te veel recente gevallen.

Alle klachten verdienen een serieus en onafhankelijk onderzoek en een gepaste afhandeling. 

Vooruitlopend op de resultaten en gevolgen van dat onderzoek doen we een beroep op het huidige management om volop ruimte te bieden voor een nieuw beleid en een nieuwe structuur, waarin de huidige en toekomstige generaties topsporters in een veilige en inspirerende omgeving en met plezier het beste uit zichzelf kunnen halen.

Er is de laatste jaren heel veel goed werk verricht binnen de topsport, maar ook over de hele breedte van de triathlonsport. Uiteraard zijn we allemaal trots op de successen in Tokyo en de WTS-wedstrijden, trots op het succes van de divisies, trots op het WK in Almere en nog niet zo lang geleden het WK in Rotterdam.

Natuurlijk moeten we het goede koesteren en behouden, maar tegelijk een duidelijke stap maken naar een veiligere en menselijkere topsportstructuur en een beleid met meer openheid, betrokkenheid en samenwerking.

De triathlonsport ligt momenteel onder een vergrootglas; alles wat verdacht of twijfelachtig is wordt direct opgeblazen. Door nu daadkrachtig en adequaat te handelen kunnen we die aandacht omzetten in iets positiefs en voorkomen we nog meer verdeeldheid, verlies van leden en negatieve publiciteit. Met de juiste stappen kunnen we hier sterker en groter uitkomen. Maar dan moeten we wel durven kiezen voor een duidelijke breuk met het verleden zonder verlies van onze verworvenheden

In de beginjaren van de triathlon was deze sport het toonbeeld van vernieuwing: gelijke beloning voor mannen en vrouwen, geen startgelden, consequente dopingcontroles, open wedstrijden voor zowel profs als amateurs en ruimte voor technische innovatie.

In de loop der jaren is ook onze sport steeds meer verzand in tradities en protocollen. Laten we die voortrekkersrol nu weer opnieuw oppakken en vasthouden.

Wij vragen het bestuur om hier gehoor aan te geven met een duidelijk actieplan, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de wensen en verwachtingen van de sporters.

Uiteraard zijn wij altijd bereid om daarover mee te denken.

Rob Barel
Yvonne van Vlerken
Gregor Stam
Heleen bij de Vaate
Dennis Looze

Op de site petities24.NL staat de door Rob, Yvonne, Gregor, Heleen en Dennis geschreven petitie. Iedereen kan daar d.m.v. een handtekening zijn steunbetuiging aan geven. Ga naar:

Oproep aan het bestuur van de Nederlandse Triathlo – Petitie24.nl

 

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.