Triathlonraad zoekt met nieuw (interim-)bestuur naar stabiliteit bij NTB – WTJ 2089

WOENSDAG – Een week eerder had de bijeenkomst van de Triathlonraad ongetwijfeld nog een heel ander karakter gehad dan vanavond. Nu kwam de TriRaad bijeen op Papendal met tegenover zich het gisteren afgetreden bondsbestuur. Zonder in details te treden zegt Triathlonraadslid Jan Stehouwer dat het bij tijd en wijlen een emotionele bijeenkomst was. ,,Niemand van de aanwezigen (7 demissionaire bestuursleden en 9 triathlonraadsleden, WvdB) heeft de sport de kant in willen sturen, waarin we nu zitten. Daar heeft iedereen het op zijn of haar manier heel moeilijk mee.”

De vooraf geformuleerde vraag om het bestuur verantwoording af te laten leggen over het gevolgde beleid was nu niet opportuun meer. Stehouwer: ,,Het is niet zo dat het bestuur abrupt alles uit handen laat vallen en de boel de boel laat. Nee, ze blijven de komende tijd voor ons beschikbaar voor vragen of informatie en zullen zorgen voor een goede overdracht.”

Toekomst

De ‘best beladen’ bijeenkomst tussen Triathlonraad en oud bestuur duurde zo’n anderhalf uur. Veel langer zaten de negen Triathlonraadsleden bijeen. Verklaarbaar, want aan hen de zware taak om de toekomst van de NTB uit te stippelen te beginnen met het formeren van een nieuw bestuur. Bondsdirecteur Rembert Groenman was vanavond niet bij de gesprekken aanwezig. ,,Morgen spreken we hem”, aldus Stehouwer die eveneens spoedig met procesbegeleider Rita van Driel in contact wil treden. ,,Het is belangrijk dat we veel input krijgen bij het aanstellen van een nieuw bestuur. Een bestuur dat niet in tegenstelling gaat denken maar samen optrekt voor een gezonde en veilige omgeving waarin onze sport gedijt. Een nieuw team dat de blik vooruit richt.”

De Triathlonraad heeft een aantal opties doorgenomen. Alvorens een definitief nieuw bestuur aan te stellen kan er eerst een team van wegbereiders/kwartiermakers geformeerd worden. Stehouwer: ,,Zo’n interim-bestuur hoeft niet per se uit zeven mensen te bestaan. Met een sterk driemanschap kun je de vereiste doorstart al maken. Als Triathlonraad zullen we zo’n tijdelijk bestuur met een duidelijke opdracht op pad sturen. Onderdeel van die opdracht kan zijn het mede samenstellen van het nieuwe, ‘echte’ bestuur.”

De Triraad denkt dat hiermee voor de korte termijn de snelste route naar stabiliteit kan worden bewerkstelligd. Stehouwer schat in dat er over zes tot negen maanden een nieuw bestuur kan staan. ,,Daarmee zijn we nog niet uit deze crisis, maar zetten we wel stappen in de goede richting. Al moet iedereen beseffen dat we het alleen samen kunnen doen. Verdere polarisatie lost niets op.”

Laatste punt van aandacht is de communicatie. ,,Dat moet beter”, concludeert Jan Stehouwer na een avondje brainstormen. ,,Ook dat was reden dat we vanavond lang samen waren. Tot dusverre ging veel via appverkeer of Teams. Het was goed om elkaar te zien, dat overlegt een stuk prettiger. We willen als Triathlonraad zichtbaarder worden voor de NTB-leden en transparantie doorvoeren in alle geledingen van de bond.”

 

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.