Analyse: Waarom worden de RTC’s opgeofferd en blijft op het NTC ogenschijnlijk alles bij het oude?

VRIJDAG – Nieuwe bezems vegen schoon. Met die uitdrukking in het achterhoofd lazen we de veranderingen, die de Nederlandse Triathlon Bond deze week aankondigde. Voor wie het niet gelezen heeft: er wordt afscheid genomen van de vijf RTC-locaties. Ervoor in de plaats komt een talentidentificatieprogramma. Aanvang: 1 januari 2024.

Focusgroep

Als argumenten om de RTC’s op te doeken draagt de bond aan dat ze relatief kostbaar zijn in relatie tot het geleverde rendement. De toplaag van de triatleten wordt maatwerk geboden. Het programma moet een zo groot mogelijke groep atleten in kaart brengen. Zij komen terecht in een zogeheten focusgroep. En de regie van dit programma ligt in handen van hoofd talentontwikkeling Marcel ten Wolde. Hij stelt jaarlijks de focusgroep samen en baseert zich daarbij ook op kennis van ‘relevante experts’. Wie dat zijn is niet geheel duidelijk. De Groninger was al in dienst van de bond. Hij is de enige naam, die wordt genoemd in het persbericht.

De talenten blijven in elk geval tot hun 19e thuis wonen, maar hebben wel geregeld centrale weekendtrainingen. In het persbericht staat niet met zoveel worden waar ze na hun 19e terecht kunnen, noch wordt er gesproken over het NTC in Sittard.

Opzet NTC en RTC

Even terug naar de oorspronkelijke opzet van NTC’s en RTC’s, want ze komen in meerdere sporten voor:

De ‘Nationale Topsport Centra’ (NTC) en de ‘Regionale Training Centra’ (RTC) zijn beide in het leven zijn geroepen om sporttalenten te kunnen bedienen bóven het normale clubniveau.  Het zijn dus sportorganisaties die beogen een kwaliteitsimpuls te geven in een bepaalde een tak van sport op nationaal, dan wel regionaal niveau.

Momenteel kennen we in ons land vier Nationale Topsport Centra, te weten voor beachvolleybal (Den Haag), triathlon (Sittard), waterpolo (Zeist) en zeilen (Scheveningen). Deze NTC’s zijn opgericht door de nationale sportbonden en hebben accreditatie van NOC*NSF. Deze talentcentra voldoen aan een reeks criteria, die daarmee een garantie inhouden voor het sportieve topniveau, de medische verzorging, de continuïteit enz.

Deelname in een NTC is voorbehouden aan toptalenten die door de betreffende sportbond worden geselecteerd op grond van  geleverde prestaties en veelbelovende perspectieven.

Misstanden

Twee jaar terug kwamen de misstanden aan het licht over fysieke en mentale verwaarlozing, mishandeling en machtsmisbruik binnen de triathlonsport. Een diepgravend onderzoek leerde dat het niet bij een enkele triatleet bleef en dat de sociale veiligheid zwaar op het spel stond. En ja, er waren ook triatleten voor wie dat alles niet op ging. Zij gedijden wel bij ‘de ijzeren discipline’. Dat alles speelde zich af op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum in Sittard en niet op de Regionale Trainings Centra, waar geen enkele wanklank vandaan kwam.

In de storm van kritiek werd al snel geopperd om het Limburgse NTC, ondanks de subsidiestromen van provincie Limburg e.d., op te doeken en triatleten in een veiliger omgeving, waar meerdere sportbonden bijeen zijn op gezette tijden te laten samenkomen. Papendal, waar de bond toch al haar kantoor heeft, was de logische oplossing.

Belangrijke basis

Toch gebeurt dat niet. Goedwillende regiotrainers van de RTC’s zien hun belangrijke voorwerk van toekomstige toptalenten in rook opgaan, terwijl die regionale centra met lokale/gemeentelijke ondersteuning o.i. een belangrijke basis vormen en bestaansrecht hebben. Klaarblijkelijk ligt er nog een soort escape in de vorm van een stichting Development Triathlon Team Flevoland (DTTF), zodat niet alles zich in Zuid-Limburg concentreert. Afwachten of dat goed van de grond komt.

Als de structuur dan toch moet veranderen zodat we in de toekomst verzekerd blijven van Olympische deelnemers op de triathlon, waarom dan ook geen zichtbare veranderingen op het NTC? Maar misschien spreken we voor onze beurt en is dat de volgende stap….

 

Wim van den Broek/Trikipedia

 

 

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

2 thoughts on “Analyse: Waarom worden de RTC’s opgeofferd en blijft op het NTC ogenschijnlijk alles bij het oude?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.