Vereniging Vrijdag (3): DSZ WAVE

VRIJDAG – Voortaan is de vrijdag bij Trikipedia een VERENIGING VRIJDAG. Meer dan in de beginjaren is triathlon een verenigingssport geworden, sinds 2012 wordt dat nog versterkt door de Teamcompetities. Momenteel telt de Nederlandse Triathlon Bond 139 verenigingen. De kans bestaat dat deze rubriek dus 139 vrijdagen voort duurt, al hangt dat natuurlijk van jullie af. Het leek ons in elk geval wel een mooie manier om je triathlonclub te promoten. We stellen elke club steeds dezelfde elf (mooi getal in teamsport) vragen.

De derde vereniging is DSZ WAVE uit Delft. De antwoorden komen van Sarissa Bakker, 32e (!) penningmeester van de studentenclub.

1. Wat is de naam van jullie vereniging en zit daar een betekenis achter?

,,DSZ WAVE is de studenten waterpolo-, zwem- en triatlonvereniging voor studerend Delft. De naam WAVE is oorspronkelijk een afkorting van WAterpolo VEreniging. DSZ staat voor Delftse Studentenzwemvereniging.”

2. Hoe is jullie vereniging ontstaan?

,,Het ontstaan van Wave is een bijzonder verhaal, hetgeen studenten wel is toevertrouwd. In het jaar 1990 anno Domini is de Delfste Studenten Zwemvereniging Wave opgericht door Geert Awater en Tom Bauer. Hieronder een uitgebreide weergave van dit duo:
De oprichting van Wave: ,,In den beginne was het woest en droogh. Een cleyn deel van ’t Delftsche studentenvolc trok nog altoos trou haere baenen, doch meerenteyds sonder doel. De Stam van het Water leydde een marghinael ende cweynend bestaen. Wavenesis 1:1
Het idee: ,,Restaurant Ladera, zomer 1989. Ik keek hoe het vlees dat ik aan mijn vork had geprikt langzaam in stukken op mijn bord terugviel. Gelukkig bleef er nog een klein rond stukje aan mijn vork zitten. Een studentenpolovereniging in Delft oprichten was een heel goed idee. Geert en ik hadden een geweldige tijd gehad bij Piranha, de studentenpoloclub op de Universiteit Twente. Dat moest hier toch ook kunnen?”
Het zwarte gat: ,,Een vereniging heeft leden nodig en naamsbekendheid. De OWEE van 1989 was dus het geschikte moment om toe te slaan. Helaas had Geert juist in die periode al een vakantie geboekt. Dat moest maar geen beletsel vormen. Ik ontwierp de eerste Wave-poster, een grote gele polobal, voorzien van de tekst: Er mist iets aan al die ballen in Delft….! Waarna werd uitgelegd dat er nog geen poloballen waren, maar dat daar binnenkort iets aan zou veranderen. In alle studentenverenigingen en faculteiten in Delft, en in alle belangrijke studentenhuizen en cafes hing ik er een op. En bij Alev. Nu was het zaak om een standje op de OWEE-infomarkt te bemachtigen, maar helaas was die al vol. Gelukkig kwam een huisgenoot op het geweldige idee om een rijdende stand te maken op een bakfiets, en daarmee de infomarkt te bestoken. Die bakfiets moest natuurlijk één grote kermis worden, dus regelde ik bij de plaatsvervangende directeur van het Sportfondsenbad een waterpologoal. Samen met twee flatgenoten tuigde ik het hele spul op, compleet met grote opvallende borden, waarvan later overigens per ongeluk werd vastgesteld dat zij NIET in de fietserstunnel naar de Papsouwselaan pasten, toen het al te laat was. Met zijn drieën maakten we ook strooifolders
en deelden die uit op de infomarkt. Soms bekroop mij weleens de gedachte, als tijdelijk heel bekende Delftse student: wat nu als het niet lukt. AARGH! Gelukkig is de sprong in het zwarte gat zeer goed afgelopen. Ook na vijf jaar Weef kan ik dat nog steeds zeggen.”
De statuten: ,,We zitten bij Geert thuis. Geerts kamer is Wave HeadQuarters. Hier gebeurt het. Koffie en bier vloeien rijkelijk. Het onderscheid tussen onzin en goede ideeën vervaagt. Kijk eens hier. Als we de verenigingsstatuten opstellen volgens dit model van de KNZB, dan kunnen we nú lid worden van de NCS, en later, als we meer poen hebben, zonder problemen naar de KNZB gaan. Wat denk je daarvan? Prima plan. Hee, ik zie hier in de statuten van Zinkstuk staan, dat één van de doelen van hun vereniging is: het bevorderen van het groepsgevoel. Meer kontakt tussen de leden, dichter bij elkaar staan. Hèhhh….! Moeten wij ook hebben. Zo van: de vereniging beoogt… het stimuleren van ..Hier is het woordenboek… groepsgevoel …gemeenschapszin….Gemeenschapszin! Dat stimuleren, dat lijkt me wel wat. Zeker! En dan nog als groepsgebeuren….Ho ho. Ik weet niet of ik daar al aan toe ben hoor.”
De leden: Twee sportieve, lachende figuren naderen een student die zojuist uit het zwembad is geklommen. Hee hallo. Er komt een zwem- en waterpolovereninging voor studenten in Delft. Word je ook lid? Eh, nou misschien….. hoeveel leden hebben jullie al? Eens even kijken…….twee. Jij bent de derde! Gelukkig wint het symphatieke uiterlijk van de heren het van de twijfel. De oprichtingscontributie van f35,- heeft er misschien ook mee te maken. Sander de Snoo, en ook Kokkie Kok en Mathijs van Oord, worden lid. De eerste penningmeester, directeur vrouwenzaken en technisch directeur zijn een feit.”
De naam:  Barracuda: een roofvis die in scholen in zout water leeft, zeg maar de Piranha van de zee. Hij ziet er uit als een snoek en heeft net zo’n vooruitstekende onderkaak met terugwijkende tanden. Ze worden 30 cm tot wel 3 m lang. Volgens duikers zijn het uitzonderlijk onbetrouwbare beesten. Hoor ik daar een beschrijving van mijzelf en mijn allerbeste vrienden? Wat een geweldige naam, Barracuda! Daar moeten we achteraan. Het blijft eeuwig zonde, dat er al een zwemvereniging in Nieuwerkerk aan de IJssel bestond met die naam (en dat ook zo wilde houden). De KNZB staat namen die hetzelfde zijn, of hetzelfde klinken, helaas niet toe. De Spons, de Delftse Duivels, de Poliep, de Heftige Haring, de Koraalduivels? Uiteindelijk kwamen we terecht bij WAVE, wat simpelweg staat voor WAterpoloVEreniging!
De raketaanval:  ,,Het gerucht van de Delftse Studenten Zwemvereniging in oprichting verspreidt zich snel. Op een goede dag bereikt ons een telefoontje van Raket, de andere burgerzwemvereniging in Delft. Zij bieden ons een plaats aan als onderafdeling binnen hun vereniging, want ze kunnen wel wat extra leden gebruiken. Wij zien hierin echter geen grote voordelen. Bovendien zijn we bang dat de zelfstandigheid en de (studenten-)identiteit van de club op deze manier niet van de grond zullen komen. Het bestuur besluit het aanbod af te wijzen.”
De oprichting: Het waait hard op 26 februari 1990. Op de woonboot van Mathijs, in het haventje naast Calvé, geven de vijftien eerste leden op de allereerste ALV hun fiat aan de verenigingsstatuten en aan het eerste bestuur. Alle inspanningen zijn uiteindelijk beloond. Als dopingsplechtigheid zwaait Kokkie met behulp van de giek een fles champagne tegen de boot aan. De fles breekt niet – Kokkie zwaar balen – maar zoekt de kaak van Mathijs. Zodoende is met bloed, zweet en tranen de oprichting van Wave bezegeld. Alle studentenverenigingen in Delft krijgen een geboortekaartje toegestuurd. Die van het Corps en van Virgiel worden voorzien van de tekst: Nu ook NATTE ballen in Delft!
Het begin: Op 31 mei 1990 worden de statuten officieel bekrachtigd door een notaris aan de Koornmarkt. Geert en ik schudden hem dankbaar een warme, vochtige hand. We zegenen deze gebeurtenis in met twee koele blonde halve liters op het zonnige terras van de Wijnhaven. Het spel kan beginnen!
De triathlontak kwam er overigens pas in 2007 bij toen een aantal zwemmers ook aan triathlons gingen doen. Het aantal triatleten groeide daarna vrij snel.

3. Wat zijn jullie huiskleuren in de sportuitrusting? Zit daar een gedachte achter?

,,Onze huiskleuren zijn blauw en geel, de perfecte combinatie voor een zwem- en triathlonvereniging!”

4. Aan welke bedrijven of personen heeft jullie vereniging (qua begunstiging of facilitair) veel te danken?

,,Onze hoofdsponsor is X het sportcentrum van de TU Delft, zij maken het ons mogelijk om het badwater te huren. Verder krijgen wij enkele donaties van oud leden waar wij erg blij mee zijn.”

5. Heeft de club ook echte boegbeelden?
,,Omdat we een studentensportvereniging zijn, is het een komen en gaan van leden. Na hun studie zetten ze hun sportbaan soms elders voort. Victor den Heijer was als zwemmer lang verbonden aan DSZ WAVE en natuurlijk beschouwt iedereen de oprichters Geert en Tom als boegbeelden van de vereniging.”

6. Hoeveel leden telt de vereniging trouwens? 

,,Dit jaar zaten we tegen de ledenstop aan en hadden we 315 leden, exclusief de ere leden! Het aantal triatleten weet ik niet exact, wel dat het snel groeiende is.”

7. Kunnen jullie iets vertellen over de trainingen, trainers, trainersaanpak binnen de vereniging. Welke accommodaties en faciliteiten hebben jullie ter beschikking?

,,Wij hebben voor onze drie sporttakken trainingen. Er zijn 5 zwemtrainingen per week, deze vinden allemaal ’s avonds plaats (zonder coronabeperkingen). Gemiddeld gezien zijn die trainingen tussen 10 en 11. Voor de waterpolo tak hebben we 3 trainingen per week, deze zijn tussen 22 en 24 uur. Voor de triatlon tak hebben we 1 keer per week een hardlooptraining en organiseren we ongeveer 1 keer per maand/ 2 maand een lange afstandsfietstraining samen. We sporten in de zwembaden Kerkpolderbad en Sportfondsen in delft. De hardlooptrainingen zijn vanaf X of Kerkpolderbad, X is de sportaccomodatie van de TU Delft.”

8. Wat voor activiteiten organiseert de vereniging buiten deelname aan wedstrijden?

,,Wij zijn een studenten vereniging, buiten de wedstrijden organiseren wij vele activiteiten zoals 1 keer per maand samen eten, elke donderdagavond een borrelavond, game nights, sportuitjes als jeu de boules en bowlen. Ook gaan we samen weg tijdens het eerstejaarsweekend, WAVE weekend en de VakanCie. De triathlonafdeling organiseert jaarlijks een zwemloop in recreatiegebied De Delftse Hout. Dat zou in 2020 bij het zesde lustrum in samenwerking met de Stichting Delftse Hout opgewaardeerd worden naar een heuse triathlon. Die gaat er dit jaar alsnog komen (als de maatregelen het toe laten) en wel op

9. Wat wordt beschouwd als het sportieve hoogtepunt binnen de vereniging?

,,Op het gebied van zwemmen hebben we diverse nationaal studentenkampioenen afgeleverd, op waterpolo is op hoog niveau gespeeld en het mannen triathlonteam van DSV WAVE doet mee aan de Teamcompetities van de NTB. In 2013 promoveerde het team met onder meer Stein Posthuma, Bert van Veen, Francis Mobbs en Rob Mulder, Rutger Stottelaar, Simon Kassing van de 1e naar de Eredivisie. Dat bleek te hoog gegrepen. Momenteel komen de mannen uit in de 3e Divisie Zuid. Een vrouwenteam in de Teamcompetities is er helaas nog niet. Stein Posthuma was een zeer duatleet en ook Tim Hezemans kwam voor DSV uit. Maar zoals gezegd, ze zwerven na het studententijd weer uit.”

10. Is er een bijzonderheid, waarmee jullie vereniging in het nieuws kwam?

,,Ons clublied is geschreven op de muziek van ‘Land van Maas en Waal’ en klinkt bij veel sportevenementen waar we aan deelnemen. De triathlon van Delftse Hout krijgt aandacht en het feit dat voormalig politicus Diederik Samson bij onze vereniging zwom, komt ook nog wel eens in het nieuws.”

11. Last but not least: omschrijf het clubgevoel (de cultuur) binnen jullie vereniging eens.

,,Onze leden zijn niet alleen lid om te sporten, gezelligheid en vriendschappen zijn ook erg belangrijk. Binnen onze vereniging hangt een vriendschappelijke veilige sfeer waarbij we hopen dat iedereen zich gesteund voelt tijdens het sporten, activiteiten en het studentenleven. Hierom hebben we binnen de vereniging ook nog 2 vertrouwenspersonen waarmee gepraat kan worden als dat nodig is.”

Nog meer info op de website: https://dsz-wave.nl/

Dank je wel Sarissa Bakker voor de antwoorden op onze vragen, hier en daar wat aangevuld door de ’triathlon-specialisten’ in jullie vereniging. Mooi om te zien hoe het studentenleven gepaard met veel gezellige momenten, maar ook met sportieve aspiraties. Onze zoon studeert ook in Delft en is nauw betrokken bij de studentenvereniging DSB, dus langs die weg kennen we Delft best aardig. Goed ook om te vernemen dat veel oud-leden bij het wel en wee van DSZ WAVE betrokken blijven, ja zelfs als donateurs blijven optreden. gepaard gaat met ambitie. Ik kan me de overwinning van het viertal DSZ-WAVE leden in de teamcompetitie in mijn thuiswedstrijd Oud Gastel nog goed herinneren. Het was de eerste (en enige) keer dat in Teamcompetitieverband een 1/3e afstand moest worden afgelegd. De mannen in het blauw zaten allemaal in de top 20 en Bert van Veen ging zelfs sneller dan de wedstrijdserie. sturen, het zijn de mooie verhalen. We zijn met jou nieuwsgierig naar de volgende triathlonsclubs.

Volgende week 28 januari is het de beurt aan: ZSC Oceanus uit Aalsmeer

+++++++++++++++++++

P.S.: Ben je als clubbestuurder de vragenlijst vergeten in te vullen of heb je als betrokken clublid ze niet onder ogen gekregen (ze zijn naar de secretariaten gestuurd), aarzel niet en mail ons op info@trikipedia.nl. Dan sturen we de informatie meteen naar je toe. Van TV Energie hoorden we al dat ze n.a.v. de publicatie een fijne nieuwe sponsor gevonden hebben. Dus je ziet wat voor effect het allemaal kan hebben. Zelf vinden we het vooral leuk om de verenigingen beter te leren kennen.

 

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.