BREAKING: Weer geen NK in Nieuwkoop: NTB trekt titelstrijd terug; Triathlon gaat door; organisatie Nieuwkoop zwaar teleurgesteld: ‘voorlopig geen NK’s meer’ – WTJ 2890

VRIJDAG – Weer is er veel te doen over de waterkwaliteit van de Nieuwkoopse Plassen, zozeer dat opnieuw de NTB besloten heeft het NK in te trekken. De triathlon Nieuwkoop gaat wel gewoon door. De organisatie hoopt dat alle deelnemers komen. Ook vorig jaar is niemand ziek geworden tijdens of na afloop van deze triathlon, die al 35 jaar het zwemonderdeel in de Nieuwkoopse Plassen organiseert.

Hieronder de berichtgeving:

De NTB heeft besloten om het Nederlands Kampioenschap, dat voor zondag 4 juni gepland stond in Nieuwkoop, niet door te laten gaan. De Triathlon van Nieuwkoop zelf gaat wel door. Dit heeft ermee te maken met dat de hoeveelheid potentieel toxisch blauwalg in de Nieuwkoopse Plassen boven de gestelde norm van de World Triathlon en de NTB is.

De NTB en Stichting Triathlon Nieuwkoop hebben gezamenlijk naar oplossingen gezocht om de wedstrijd toch als NK doorgang te laten vinden. Er is overwogen om de deelnemers op eigen risico aan het kampioenschap te laten deelnemen, maar het NTB-bestuur heeft, in samenspraak met de Werkgroep Wedstrijdofficials (WGWO) en de medische commissie van World Triathlon, uiteindelijk besloten dat niet doen.

We plaatsen hier eerst het statement van de organisatie, die zwaar teleurgesteld is in de bond.

Zoals te lezen is geweest in een statement heeft de NTB het Nederlands Kampioenschap – net als vorig jaar – op het laatste moment weggetrokken uit Nieuwkoop. De Triathlon van Nieuwkoop gaat wel gewoon door. In dit bericht leggen wij, vanuit onze kant, de situatie nog even uit. 

Na de situatie van vorig jaar, waarbij ook het NK werd ingetrokken, is Stichting Triathlon Nieuwkoop in gesprek geweest met de NTB over oplossingen in deze situatie. Hierbij zijn afspraken gemaakt. Een groot deel van deze afspraken zijn vanuit de bond niet nagekomen. Wel is door ons als organisatie getest op de waterkwaliteit, zoals afgesproken. Dit hadden wij volgens de reglementen niet hoeven doen.

In ons zwemwater is geen visuele aanwezigheid van blauwalg. Wel bleek uit microscopisch onderzoek dat op de meeste plekken de norm voor potentieel toxische blauwalgen wordt overschreden. Het lastige hierbij is dat er geen zekerheden gegeven kunnen worden. Er zijn volgens een woordvoerder van het hoogheemraadschap nog geen volledig betrouwbare analyses wel of niet toxisch te geven, omdat het enerzijds een periode duurt voor de resultaten zichtbaar zijn en anderzijds omdat de situatie per dag kan veranderen. Het ene moment kan een alg wel een toxische stof uit scheiden en het andere moment niet en andersom. Dit betekent concreet dat dus onbekend is of het gevolgen kan hebben voor de gezondheid (gevolgen zoals te lezen zijn op zwemwater.nl), omdat men hier tegen de grenzen van de wetenschap aanloopt.

Daarnaast is dit een probleem dat in de hele Nieuwkoopse Plassen speelt, ongeacht waar je zwemt. Dat heeft ook te maken met het feit dat het veenwater is. Dit geldt overigens voor meer plassen en organisaties, maar daar wordt niet gemeten. Dan wordt het dus ook niet vastgesteld. Wij hebben besloten volledig open kaart te spelen, met dit als gevolg. 25 mei zijn de resultaten van de metingen opgestuurd naar de NTB. Vrijdagochtend hebben zij besloten het NK in te trekken. Echter werd woensdag nog besloten deze door te laten gaan. De situatie van het water is sinds woensdag niet veranderd.

Veel mensen zwemmen in deze periode van het jaar dagelijks op de plek waar wij ook onze zwemlocatie hebben. Ook vorig jaar hebben we in dit water gezwommen. Toen hebben wij geen melding gehad van atleten die ziek zijn geworden.

Zoals gezegd hebben we na de afgelasting van vorig jaar afspraken gemaakt met de bond. Na de situatie van vorig jaar, waarbij ook het NK werd ingetrokken, is Stichting Triathlon Nieuwkoop in gesprek geweest met de NTB over oplossingen in deze situatie. Hierbij zijn afspraken gemaakt. Richting de wedstrijd is dit een hobbelig traject geweest. Daar zijn wij erg teleurgesteld over, omdat we dus een herhaling hebben van vorig jaar. Wij willen om die reden voorlopig geen Nederlands Kampioenschap meer organiseren.

Na de situatie van vorig jaar, waarbij ook het NK werd ingetrokken, is Stichting Triathlon Nieuwkoop in gesprek geweest met de NTB over oplossingen in deze situatie. Hierbij zijn afspraken gemaakt. Richting de wedstrijd is dit een hobbelig traject geweest.’

Tot zover de teleurgestelde reactie van de organisatie, die benadrukt dat alles zondag gewoon doorgaat! Dan verder het relaas, de verklaring van de NTB:

Uit de van de organisatie ontvangen waterkwaliteitstesten, die op 25 mei zijn opgestuurd, blijkt de aanwezige hoeveelheid potentieel toxisch blauwalg de gestelde norm te overschrijden, hetgeen door het hoogheemraadschap Rijnland wordt onderschreven met een negatief zwemadvies. Dit ondanks dat er geen visuele aanwezigheid is van blauwalg. Daarnaast is er geen bewijs dat het blauwalg op dit moment toxisch is. Dit kan niet worden bewezen met testen. ,,Door toch een NK te organiseren, zouden wij deelnemers mogelijk ‘dwingen’ om onverantwoorde gezondheidsrisico’s te nemen”, laat NTB directeur Thorwald Veneberg weten. ,,Daarnaast is het onze mening dat de essentie van een Nederlands kampioenschap op deze manier verloren gaat. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om mee te strijden voor de nationale titels.”

Hoewel de organisatie reglementair niet verplicht is om laboratoriumtesten uit te laten voeren op blauwalg, heeft de NTB gevraagd om deze testen wel te laten doen gezien het hoge risico op blauwalg die in het gebied aanwezig is, zoals gebleken is de afgelopen jaren, en het daaruit voortvloeiende negatief zwemadvies van het hoogheemraadschap Rijnland. Veneberg: “Wij zijn van mening dat deelnemers goed geïnformeerd moeten worden over de deelname aan een evenement, helaas met een negatief resultaat voor het evenement tot gevolg. We willen hier heel duidelijk en transparant in zijn: veiligheid staat voorop.”

De NTB begrijpt dat deze beslissing wederom een enorme teleurstelling zal zijn voor menig deelnemer en niet in de laatste plaats de organisatie van Triathlon Nieuwkoop zelf. ,,We vinden het ontzettend jammer dat dit NK niet door kan gaan”, aldus de NTB-directeur. ,,Het toont meteen ook aan welke uitdagingen er voor ons allen liggen met betrekking tot de waterkwaliteit en het openwaterzwemmen. Die uitdaging zal in de komende jaren alleen maar groter worden.”

Stichting Triathlon Nieuwkoop heeft besloten, om net als vorig jaar, de wedstrijd door te laten gaan. Dit zal niet onder de auspiciën van de NTB zijn. Er zullen ook geen NTB-officials aanwezig zijn. Ga voor meer informatie over de wedstrijd in Nieuwkoop naar de website van de organisatie.

De NTB gaat in overleg met de Stichting Triathlon Nieuwkoop over restitutie van de inschrijfgelden van deelnemers bij annulering. Het streven van de NTB is om de deelnemers aan dit NK bij deze annulering hun inschrijfgeld terug te kunnen geven. Atleten die om deze reden hun inschrijving besluiten te annuleren wordt verzocht een mail te sturen naar info@triathlonbond.nl.

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.