Vijfstappenplan NTB-bestuur: Stafcoaches herplaatst; Rembert Groenman en Adrie Berk verlaten bond op 1 februari – WTJ 2145

WOENSDAG – Vier weken pas is het vierkoppig interim bestuur van de NTB actief, maar het ontbreekt hen duidelijk niet aan daadkracht. Vandaag kwam een persbericht naar buiten met de eerste vorderingen, die Alexander Vandevelde, Walter Pennekamp, Tony Link en Tjaart Kloosterboer gemaakt hebben in de eerste maand van hun functioneren.

Het persbericht geven we hieronder integraal weer. Het werd rond het middaguur door communicatiemanager Martijn Keijsers onder embargo tot 14 uur verspreid, omdat personeel, staf en ook de NTC-atleten eerst nog zijn ingelicht.

Exit Berk en Groenman

Belangrijkste conclusies zijn dat technisch directeur Adrie Berk en bondsdirecteur Rembert Groenman de NTB per 1 februari 2022 zullen verlaten. Dat enkele stafmedewerkers die de signalen van de misstanden niet goed opgepakt hebben, tijdelijk andere taken krijgen toebedeeld. Dat adviseur sociale veiligheid Rita van Driel haar werk nog voortzet, dat er een feitenonderzoek komt naar de gang van zaken en – misschien nog wel het allerbelangrijkste – dat oud-atleten en ouders hun verhaal kwijt kunnen en erkenning krijgen over de misstanden.

De selectieprocedure naar een nieuwe technisch directeur is in volle gang. Verwacht wordt dat de nieuwe TD nog voor de jaarwisseling bekend is, waarmee Berk sr. nog een mandje zijn opvolger kan inwerken. Op het bondsbureau was eerder al een herschikking van taken waardoor onder meer Berteke de Jong en Martijn Keijsers minder tijd krijgen voor de Teamcompetities en communicatie. Daar waren in een eerder stadium al vacatures voor uitgeschreven.

Hieronder het persbericht:

Interim-bondsbestuur presenteert vijfstappenplan

NTB voert aanbevelingen rapport Fijbes uit

Het interim-bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond heeft vandaag een plan van aanpak voor de korte termijn gepresenteerd. Het vijfstappenplan maakt werk van de aanbevelingen uit het Rapport Fijbes over sociale veiligheid op het Nationaal Trainingscentrum in Sittard.

Aanleiding

Op 9 november jongstleden presenteerde de NTB met het Rapport Fijbes de samengevatte onderzoeksresultaten over sociale veiligheid op het NTC Triathlon in Sittard. Daarop stapte het bondbestuur op en kondigde technisch directeur Adrie Berk zijn vervroegde vertrek aan. Sinds 23 November is een door de Triathlonraad benoemd interim-bestuur belast met vier taken, uit te voeren tijdens de beoogde zittingsperiode van zes tot negen maanden. Het gaat om het uitvoeren van de 13 aanbevelingen uit het Rapport Fijbes, het vormen van een aanspreekpunt voor het bondsbureau, het zoeken van een definitief bestuur en het beoordelen van de governance structuur van de bond.

Plan van aanpak

In de afgelopen vier weken heeft het interim-bestuur zich ingelezen, gesproken met betrokken atleten, coaches, ouders, medewerkers, de Triathlonraad en andere betrokkenen. Vandaag is een plan van aanpak voor de korte termijn gepresenteerd, waarin vijf pijlers benoemd worden.

  1. De benoeming van de tijdelijke adviseur sociale veiligheid Rita van Driel wordt voortgezet. Zij blijft zich richten op de benodigde cultuurverandering op het gebied van sociale veiligheid en begeleidt daarin atleten, ouders, coaches en overige stafleden. Rita van Driel rapporteert rechtstreeks aan het interim-bondsbestuur over haar werkzaamheden.
  2. Er wordt op korte termijn gestart met een feitenonderzoek naar de gang van zaken binnen het NTC in de afgelopen jaren. De NTB benadrukt ten aanzien van dit al eerder aangekondigde onderzoek graag opnieuw het belang van de mogelijkheid voor oud-atleten en ouders om hun verhaal kwijt te kunnen en erkenning te krijgen voor ervaren misstanden. Ook naar de werkwijze rondom de verlening van A-statussen zal nieuw onderzoek plaatsvinden.
  3. Stafmedewerkers die in het Rapport Fijbes naar voren komen als onderdeel van de sociale dynamiek waarin belangrijke signalen niet werden opgemerkt c.q. niet opgepakt werden, zijn tijdelijk belast met andere taken. Na de onderzoeksperiode en op basis van de bevindingen van Rita van Driel wordt per betrokkene gekeken wat het gewenste vervolg zou moeten zijn dat bijdraagt aan de cultuurverandering binnen het NTC.
  4. Het interim-bestuur is in de afrondende fase van het selectieproces van een nieuwe technisch directeur en verwacht de selectieprocedure voor de jaarwisseling af te kunnen ronden. In goed overleg met Adrie Berk zal de nieuwe technisch directeur daarna ingewerkt worden, terwijl Adrie Berk tot 1 februari noodzakelijke voorbereidingen op het nieuwe seizoen treft en daarover nauw afstemt met het interim-bestuur. De nieuwe technisch directeur krijgt de opdracht om het functioneren van het NTC te evalueren, te toetsen en te beoordelen en daarover rechtstreeks verantwoording af te leggen aan het bestuur.
  5. Het interim-bestuur constateert dat de NTB de afgelopen jaren de groei van de triathlonsport in goede banen geleid heeft en dat het voortzetten van deze koers niet onderbelicht mag raken in de nasleep van het NTC-onderzoek. In de governance-structuur wordt nu een scheiding aangebracht tussen topsport en breedtesport. Op basis van de gesprekken die daarover gevoerd zijn met algemeen directeur Rembert Groenman heeft hij besloten het in praktijk brengen van de splitsing van het directiemodel over te laten aan een ander en zijn taken per 1 februari neer te zullen leggen. Tot zijn vertrek richt hij zich op de breedtesport.

Het interim-bestuur beseft dat een inwerkperiode van vier weken onvoldoende is om met iedereen te spreken en zicht te hebben op alles wat er binnen de NTB speelt. Tegelijkertijd liggen er vier belangrijke opdrachten, die met de vijf pijlers van het gepresenteerde plan van aanpak in gang gezet worden. Het bestuur hecht er dan ook aan de in gang gezette kennismaking voort te zetten en roept bondsleden die vragen hebben op zich te melden op het bondsbureau of rechtstreeks via het recent geopende mailadres bondsbestuur@triathlonbond.nl

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.