Organisatie Nieuwkoop en NTB betreuren gang van zaken kort voor aanvang NK Nieuwkoop op 11 juni – WTJ 2496

DONDERDAG – Het verdiende geen schoonheidsprijs: de manier waarop op het allerlaatste moment de NK-licentie van de Stichting Triathlon Nieuwkoop werd gehaald. De zwemwaterkwaliteit zou niet voldoende zijn, de organisatie stelde dat de metingen niet uit het zwemparcours kwamen en zette het evenement door. De bond haalde het NK bij het evenement weg. Nieuwkoop raakte een paar toppers (Milan Brons en Els Visser o.a.) kwijt, die het niet aandurfden, maar uiteindelijk kwam er in de weken daarna geen enkele klacht binnen van ziek geworden triatleten. Een verkeerde inschatting of veiligheid boven alles? Even stonden de verhoudingen op scherp, maar inmiddels hebben organisatie en NTB rond de tafel gezeten. Beide partijen betreuren nu hoe alles gegaan is.

De stichting bracht vandaag een persbericht naar buiten:

De organisatie van de triathlon van Nieuwkoop en de NTB betreuren ten zeerste dat op 11 juni jl., slechts een dag voor het plaatsvinden van het evenement de organisatievergunning voor het NK en agegroupkampioenschap triathlon over de middenafstand in Nieuwkoop teruggetrokken is.

Het besluit hiertoe is genomen door de NTB na intensief en uitvoerig overleg tussen de Werkgroep Wedstrijdofficials, de Bondsgedelegeerde, de directeur a.i. en het bondsbureau. Dit na een periode van nauw contact tussen de wedstrijdorganisator en de Bondsgedelegeerde in de maanden voorafgaand aan het evenement.

Op de vrijdag voor het evenement bleek een van de waarden van de waterkwaliteit, gemeten op een locatie buiten het zwemparcours van de wedstrijd, volgens zwemwater.nl te zijn gestegen boven de, volgens de reglementen van World Triathlon aanvaardbare norm. Ondanks het feit dat de organisatie andere testresultaten kon overleggen, besloot de NTB het advies te geven om de wedstrijd om te zetten in een duathlon.

Toen bleek dat de omzetting naar een duathlon zo kort voor de wedstrijd organisatorisch en vergunning technisch niet meer mogelijk was, is op zaterdagmiddag het besluit genomen de organisatievergunning terug te trekken. In aanloop naar de wedstrijd is de communicatie vanuit de NTB niet duidelijk genoeg geweest en is de wedstrijdleiding niet (vooraf) gekend in het uiteindelijke besluit. De NTB biedt de organisatie daarvoor excuses aan.

Begrijpelijkerwijs heeft dit last minute besluit en ook de eenzijdige communicatie vanuit de NTB hierover veel vragen opgeroepen.

Beide partijen zijn daarom met elkaar in gesprek om lessen te trekken uit de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen en de wijze waarop daarover overlegd en gecommuniceerd is. Daarbij zal aandacht komen voor de wijze waarop de kwaliteit van het zwemwater wordt getest en gecontroleerd. Ook hebben de partijen gesproken over de afhandeling van het besluit van de NTB.

Namens Triathlon Nieuwkoop heeft voorzitter Arjan Baas voorgesteld om na te denken over een protocol dat in toekomstige situaties gebruikt kan worden om besluitvorming en communicatie gezamenlijk op te lijnen. Ook wordt gekeken naar een verduidelijking op de bestaande regelgeving rondom de waterkwaliteit, zodat die voor organisatoren een praktischere toepasbaarheid heeft tijdens het monitoringsproces in aanloop naar een evenement. Daarnaast gaat de NTB beter inzichtelijk maken wat de consequenties zijn van het van de kalender halen van een evenement.

Namens de NTB laat Rita van Driel haar dank blijken aan de constructieve opstelling van alle betrokkenen in de nasleep van het afgelaste NK: ,,Het kenmerkt de betrokkenen in deze sport dat wij met zijn allen na een debacle als dat van afgelopen weekend, de blik vooruit richten en denken in oplossingen. Als het aan ons ligt is dit niet het laatste NK dat wij aan Nieuwkoop toegekend hebben.”

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.